Vi vant Gullakset - Igjen!

Under Agroteknikk i 2021 vant vi Gullakset for vårt nye dataprogram TIB
Oppdatert for 3 måneder siden
Marit Mjøen Solem med Gullakset

Findmy tar det digitale systemet rundt e-bjellene til et nytt nivå med den nye programvaren Findmy TIB. Med utgangspunkt i en nettbasert løsning samles alt av posisjonsregistreringer, både ferske og historiske. Nå kan posisjonene koples mot individnummer, og ikke bare mot bjelle-ID. Hvis søye 70044 gikk med sporing i 2019 og 2020, men ikke å år, kan du sjekke den arkiverte sporingsloggen for å få et hint om hvor det kan være smart å lete. Du kan hente ut kart som viser beitetrykk eller i hvilke områder eller til hvilke tider det er utslag på stressalarmen.

Findmy TIB kan importere data fra Animalia, og dermed kan data for tilvekst, tap eller annen info fra husdyrkontrollen koples til kartet. Hvis andre brukere og beitelag med Findmy gir deg tillatelse, kan du også se deres registreringer. Det åpner for nye strategier for tilsyn, sanking og beitestyring i og med at dyra ikke alltid har de samme tankene om grenser som folk. En egen geogjerde-funksjon kan gi pushvarsel og hyppigere sendinger for individer som krysser definerte grenser. Dette benyttes alt nå for å varsle togførere om tamrein langs Nordlandsbanen. Verktøyet fungerer på mobil, nettbrett eller datamaskin, og er rigget for mulige framtidige utvidinger. Dermed tar Findmy steget fra å være et sporingssystem til å være et bredt driftsstyringsverktøy som kopler og gjør tilgjengelig flere datakilder.

Findmy vant Gullakset også under Agroteknikk 2018. Da fikk de prisen for de elektroniske bjellene.