Kom i gang

Fest E-bjella til dyret

  • Plugg i batteriet
  • Skru på E-bjella via appen
  • Heng E-bjella på klaven og dyret

Dagros, Ulla og Minni er klar for beite!

Følg med på din smarttelefon

  • I kartet ser du hvor dyra befinner seg
  • Samarbeid med andre dyreeiere
  • Trygghet for deg, dine dyr og kollegaer

Enkel å forstå, både for store og små.

Få varsler hvis det skjer noe

  • Ved stress
  • Lite bevegelse
  • Ingen bevegelse

Ved tilsyn prioriter dyr med unormal aktivitet.

Brukertips

Legg e-bjelle til bruker

Meldingsplan

E-bjelle, merke dyr

Slå av og lagre e-bjelle

E-bjelle oppsett

Geogjerde Findmy