Brukeravgift

Brukeravgiften sørger for at du har et aktivt abonnement og tilgang til alle Findmy sine tjenester. Du velger selv hvilket abbonement som passer deg best. Uansett hvilket abbonement du velger, har du tilgang til alle Findmy sine tjenester. Abbonementet starter du selv via appen ved beitestart.


24/7 Support

Findmy er i ferd med å utvikle en digital assistent som kan svare på spørsmål, gjøre oppslag, diagnostisere bjeller for deg og mye mer. Denne assistenten vil være tilgjengelig for deg 24/7, 365 dager i året.

Ubegrenset antall brukere

Findmy sine systemer har ingen begrensing når det gjelder antall brukere som er koblet opp mot din konto. Du kan derfor trygt gi flere i familien, gjetere eller oppsyn tilgang til din konto med begrensende rettigheter.
 

Brukerportal

Findmy har to ulike klienter samt en app som du får tilgang til for å overåke dine dyr. I tillegg er vi ferd med å utvikle en online portal som gjør at du kan gjøre tilsyn rett fra din nettleser.
 

App for IOS og Android

Tilgang til app for IOS og Android. Rikholding på funksjoner noe som gjør at du til en hver tid kan ha full kontroll på dine beitedyr fra din smarttelefon. Med Model 2 setter du også opp bjellene med meldingsplaner, geofence mm. via Bluetooth eller over mobilnett ved beitestart.