Findmy er et norsk selskap som utvikler sporing for husdyr. Findmy tilbyr et variert utvalg av sporingsprodukt for dine dyr og beiteområder. Sammen med deg sørger vi for god dyrevelferd og en bærekraftig matproduksjon.

Gründerne er norske sauebønder som kjenner til utfordringene med sauehold i karrige landskap.

 


 

Team

Teammember photo
Marit Mjøen Solem
Teammember photo
Arnstein Solem
Teammember photo
Halvor Mjøen
Teammember photo
Elin Stai
Teammember photo
Eystein Bekken
Teammember photo
Erlen Arntzen
Teammember photo
Anne Laila Fossum
Teammember photo
Sivert Bekken
Teammember photo
Håvard Saltnes Johansen
Teammember photo
Kenneth Langdahl Krogstad
Teammember photo
Ivar Larsen