E-bjella Model 2 GRØNN tilpasset tamrein

I februar fikk vi muligheten til å være med å henge på E-bjella Model 2 på tamrein på Røros. Det var en fantastisk mulighet og en opplevelse.
Oppdatert for 3 måneder siden
Flokk reinsdyr på vidda

Ikke mange er forunt å få oppleve dette på nært hold og vi er utrolig takknemlig for å få lov til å være med å lære om hvordan dette fungerer i praksis. Tamreinen beiter side om side med sauen vår, allikvel er det som å komme inn i, og å få en smakebit av en annen verden. Dette til tross for utrolig mange likheter og tanker.

For oss som sauebønder var det utrolig interessant å få lære om det praktiske med uttak av slaktedyr og livdyr. I tillegg var det som utvikler av Findmy utrolig interessant å se hvordan de brukte E-bjellene. Nok en gang blir vi både ydmyk og litt sjokkert over hvilke forhold denne teknologien faktisk brukes i. Vi har vært så heldige at tamreinseierne i Røros-området har vært med å testet den nye modellen for oss. Mye av utviklinga vi har gjort på Model 2, har vært på grunnlag av disse testresultatene. Tusen takk til reindriftseirne i Gåebrien sijte.