Urovarsel

Systemet kan detektere uro i flokken og gi deg beskjed.

En av de største nyhetene i 2017 var at vårt system kan detektere uro i flokken. Etter å ha kjørt avanserte analysere på våre sporingsdata har vi kommet fram til et system for å kunne detektere unormal adferd i flokken. Systemet beregner hva som er gjennomsnitt bevegelser og kan på bakgrunn av det detektere hva som er uro.

Urovarslet blir automatisk generert når en enhet sender inn sin posisjon. Det er også mulig å hente ut uro i etterkant av en sesongen ved å se døgn for døgn gjennom hele beitesesongen. Dette er et superviktig verktøy for brukere som slipper dyr på utmark, da dette gir indikasjon på at det er noe som skremmer dyrene. Urovarselet gir bonden signal om at han/henne bør sette inn ekstraordinært tilsyn i det området hvor urovarslet er utløst. Årsaker til uro kan være rovdyr, hunder, mennesker e.l. Erfaringsmessig ser vi at områder med mye uro gir lavere høstvekter og prosentvis større tap av lam.

 

Urovarsel Ex