Sauekontrollen

Vi er integrert med Sauekontrollen og dette gir mulighet for ulike rapporter.

Ved å koble sammen informasjon fra sporingsdata fra Findmy og Saukontrollen er det mulig å få ut ulike rapporter fra Findmy ver E-bjelle blir koblet sammen med individid nr fra Saukontrollen. Når dette er gjort vil systemet vise deg hvor mange lam hver enkelt søye går med på beite.

Rapporter som tilvekst på utmarksbeite og tapsoversikt er basert på informasjon fra Sauekontrollen. Disse analysene baserer seg på fødselsvekter, vårvekter, høstvekter eller sanket flagget i Saukontrollen. Dette er en løsningen som fortløpende vil oppdatere seg etterhvert som flere lam dukker opp utover høsten og du har flere tilgjengelige vekter eller har satt flere individ som sanket.