Satellitt

Vi bruker lavbane satellitt teknologi for den beste dekningen.

Siden starten 2009 har vi bygd all vår teknologi rundt lavbane satellitt teknologi. Dette har gitt den beste dekningen tilgjengelig på marked i dag. Våre systemer er ikke avhgig av hverken GSM eller NB-Iot deknig for å fungere og vil i praksis fungere likt over hele verden.

Valget av denne teknologi er også hovedårsaken til at den samme E-bjellen som brukes for å spore sau, ku, og rein i Norge er den samme som blir brukt for å spore storfe i brasil og kameler i midtøsten.

Satellitt1