GeoFence

Motta en notifikasjon hvis dyrene forlater eller går inn i valgte soner.

I Findmy sine systemer er det mulig å tegne inn områder i kartet som du senere kan få alarm om dine beitedyr kommer inn i eller forlater. Dette kalles for et Geofence. For å lage et Geofence velger man ganske enkelt Geofence funksjonen fra systemet og tegner inn ønsket område.

Etter dette velger man om man ønsker alarm når dyret forlaget eller kommer inn i dette området. Du kan sette opp så mange Geofence du ønsker i systemet. Dette vil være til stor hjelp under beitesesongen da systemet automatisk vil varsle via alarmer på din mobiltelefon. Eksempler på områder kan være hjemmebeite, fylkesgrenser, ønsket beiteområder etc.

Geofence2 Geofence1