Dekning i hele verden

Vi har dekning i hele verden med bruk av satellitt- og mobildekning.

Model 2 Grønn

E-bjella har dekning i hele Norge så lenge den har fri sikt til himmelen. Det vil si at dyret ikke er innendørs, står under tak eller ligger under berghyller o.l. Ulike terreng og ulik topografi kan påvirke e-bjellas sendeforhold. Vi har laget en funksjon som kan hjelpe e-bjella å ta høyde for de ulike terrengtypene. Denne funksjonen gjør at e bjella prøver å sende flere ganger for å oppnå tilfredsstillende resultat i de ulike terrengtypene. Første sesong vil være en testsesong for å se hvordan e-bjellene fungerer i de ulike områdene. For så å eventuelt justere terrengtype og sendeplan for ønskede endringer i forhold til foregående beitesesong.

 

Img 2931 (EDIT)

 

Model 2 Blå

E-bjella Model2 har vært en suksess og er tatt i bruk både i Norge og flere land i verden. Blåbjella bruker IoT-nettverk for å sende meldinger mellom dyret og bonden. Model Blå har toveiskommunikasjon. Det betyr at det er mulig å kommuniseremed E-bjella på utmarksbeite. Du kan når som helst endre meldingsplan, geogjerder eller andre oppdateringer fra din mobil eller PC.Dette er derfor ei E-bjelle som er billigere både i innkjøp og i drift for de som har mobildekning i sitt beiteområde.

Dsc 9159 (edit)

Model 2 Rød

Rødbjella bruker både mobil- og satellittnett for å sende meldinger mellom dyret og bonden. Model 2 RØD bruker mobilnett til å sende meldinger om dyrets posisjon. Når dyret kommer utenfor dekning bytter
Rødbjella automatisk over på satellitt for å kommunisere.
Model Rød har toveiskommunikasjon. Det betyr at det er mulig å kommunisere med E-bjella på utmarksbeite. Du kan når som helst endre meldingsplan, geogjerder eller andre oppdateringer fra din mobil eller PC.

297040171 598296638579660 1699794138682468713 N