Om oss

Findmy produserer utstyr for elektronisk sporing av dyr, mennesker og gjenstander. Sporingen er satelittbasert og derfor ikke avhengig av mobildekning. Gründerne er norske sauebønder som kjenner til utfordringene med sauehold i karrige landskap.


Historien om Findmy

Findmy ble startet et år da Marit Mjøen og Arnstein Solem manglet 23% av lamma. Den fortvilte situasjonen førte til at de begynte å sjekke elektronisk sporingsutstyr. De oppdaget snart at ingen av de løsningene som fantes, ville fungere på beiteområdet. Elektronisk sporing var basert på bruk av mobilnett, og det var rett og slett ikke mobildekning i dette området.

Sporing uten mobilnett var et krav

Løsningen ble å utvikle sporingssystem selv, og den første prototypen ble laget på hjemgården til Marit og broren Halvor. Utgangspunktet var dyrevelferd og praktisk bruk – bjellene måtte være lette, men samtidig robuste, og sauene skulle selvfølgelig kunne spores uten mobilnett.

Sporing av store dyr, mennesker og gjenstander

I dag er ca 25 000 sauebjeller i aktiv bruk. Men teknologien som startet ved stuebordet, er også utviklet til å kunne brukes på mer enn sau. Bjellene kan enkelt tilpasses blant annet rein og kamel, og teknologien brukes også til sporing av mennesker, båter og store driftsmaskiner.


Eierne er sauebønder til daglig

Halvor Mjøen, Marit Mjøen og Arnstein Solem er hhv eiere og utviklere, og Marit er daglig leder i Findmy. Som mangeårige sauebønder vet de hva som er viktigst for kundene – dyrevelferd, pris, og at produktene fungerer. De følger sine egne dyr året rundt og er med på alt fra lamming og sanking til innkjøp og budsjettering.

De har selv følt på kroppen hvor fortvilt det er når et stort antall dyr savnes, og de har sett hvordan den elektroniske sporingen forenkler sauesankinga og gjør livet bedre både for dyra og eierne.

Egne arbeidstimer er del av regnestykket

Halvor har gjort mange kalkulasjoner på hva det koster å spore sau elektronisk, og hva det koster å la være. Det som er vanskeligst å kalkulere, er bruk av egne arbeidstimer, men over tid har han klart å lage et godt gjennomsnittsestimat. Dermed vet han også hvordan de elektroniske bjellene påvirker den totale økonomien, og han er ikke i tvil om at det er god økonomi.

E-bjellene utvikles og produseres i Norge

Bjellene utvikles på Kvikne, og de produseres på Topro på Gjøvik. Dette gjør at vi i Findmy har tett oppfølging og kommunikasjon med produksjonsbedriften. Vi er stolte av å kunne levere et sånt elektronisk produkt som er produsert og utviklet i Norge.

Teknologien utvikles kontinuerlig

Findmy jobber kontinuerlig med å gjøre systemet bedre, blant annet ved å legge inn funksjoner etter ønske fra kunder. Målet er å lansere en ny oppdatering av systemet i e-bjella hvert år. Programmet som brukes på datamaskinen, og på app på telefonen, oppdateres etter behov.


Gjengen bak Findmy

Marit Mjøen Solem

Eier, sauebonde og daglig leder

Marit er sauebonde på Kvikne sammen med Arnstein. Hun har et stort hjerte for dyra sine og har vært en sterk pådriver for å finne gode løsninger for å få dyra hjem fra fjellet. Marit står også for mye av det administrative arbeidet, og hun er stadig rundt og snakker varmt om Findmy til både studenter, presse og politikere.

Arnstein Solem

Eier, sauebonde og gründer

Arnstein giftet seg til sauegård på Kvikne, og viste seg snart å være en fremragende fødselshjelper i lamminga. Sammen med Marit bygget Arnstein nytt sauefjøs i 2009. Samme år manglet familien 23% av lamma sine ved innsett. Engasjementet for å finne en løsning var og er enormt.

Halvor Mjøen

Eier og utvikler

Halvor Mjøen er født og oppvokst på sauegård på Kvikne. Sauedrifta på hjemgården har vært utsatt for store tap av lam på utmarksbeite, og det har fått Halvor til å engasjere seg stort. Halvor er en av de fire grunnleggerne av Findmy, og han har jobbet med de tekniske løsningene for bedriften.

Håkon Innerdal

Eier og teknisk guru

Håkon er elektronikk-utdannet og skikkelig datafreak. Håkon er også en av Findmy’s grunnleggere, og det er han som har sørget for å bygge opp den tekniske strukturen i firmaet.

Heidi Baar

Melkebonde og administrasjonssjef

Heidi driver en av Nord-Østerdals større mjølkebruk sammen med mannen. Heidi fikser det meste og tar ansvar for at kontoret driftes på en solid og god måte. Hun jobber med fakturering, kundeoppfølging og andre administrative oppgaver, alltid med full oversikt.

Tommy Daniel Johansen

Driver vårt datterselskap Findmy Maritime

Tommy er en kreativ sjel som jobber hardt for å gjøre det aller beste for Findmy. Han driver med salg av Findmy-produkter som brukes til elektronisk sporing av både dyr, båter og mennesker. Tommy hjelper de fleste med det meste.