Om oss

Findmy produserer utstyr for elektronisk sporing av dyr, mennesker og gjenstander. Sporingen er satelittbasert og derfor ikke avhengig av mobildekning. Gründerne er norske sauebønder som kjenner til utfordringene med sauehold i karrige landskap.


Historien om Findmy

Findmy ble startet et år da Marit Mjøen og Arnstein Solem manglet 23% av lamma. Den fortvilte situasjonen førte til at de begynte å sjekke elektronisk sporingsutstyr. De oppdaget snart at ingen av de løsningene som fantes, ville fungere på beiteområdet. Elektronisk sporing var basert på bruk av mobilnett, og det var rett og slett ikke mobildekning i dette området.

Sporing uten mobilnett var et krav

Løsningen ble å utvikle sporingssystem selv, og den første prototypen ble laget på hjemgården til Marit og broren Halvor. Utgangspunktet var dyrevelferd og praktisk bruk – bjellene måtte være lette, men samtidig robuste, og sauene skulle selvfølgelig kunne spores uten mobilnett.

Sporing av store dyr, mennesker og gjenstander

I dag er ca 25 000 sauebjeller i aktiv bruk. Men teknologien som startet ved stuebordet, er også utviklet til å kunne brukes på mer enn sau. Bjellene kan enkelt tilpasses blant annet rein og kamel, og teknologien brukes også til sporing av mennesker, båter og store driftsmaskiner.


Eierne er sauebønder til daglig

Halvor Mjøen, Marit Mjøen og Arnstein Solem er hhv eiere og utviklere, og Marit er daglig leder i Findmy. Som mangeårige sauebønder vet de hva som er viktigst for kundene – dyrevelferd, pris, og at produktene fungerer. De følger sine egne dyr året rundt og er med på alt fra lamming og sanking til innkjøp og budsjettering.

De har selv følt på kroppen hvor fortvilt det er når et stort antall dyr savnes, og de har sett hvordan den elektroniske sporingen forenkler sauesankinga og gjør livet bedre både for dyra og eierne.

Egne arbeidstimer er del av regnestykket

Halvor har gjort mange kalkulasjoner på hva det koster å spore sau elektronisk, og hva det koster å la være. Det som er vanskeligst å kalkulere, er bruk av egne arbeidstimer, men over tid har han klart å lage et godt gjennomsnittsestimat. Dermed vet han også hvordan de elektroniske bjellene påvirker den totale økonomien, og han er ikke i tvil om at det er god økonomi.

E-bjellene utvikles og produseres i Norge

Bjellene utvikles på Kvikne, og de produseres på Topro på Gjøvik. Dette gjør at vi i Findmy har tett oppfølging og kommunikasjon med produksjonsbedriften. Vi er stolte av å kunne levere et sånt elektronisk produkt som er produsert og utviklet i Norge.

Teknologien utvikles kontinuerlig

Findmy jobber kontinuerlig med å gjøre systemet bedre, blant annet ved å legge inn funksjoner etter ønske fra kunder. Målet er å lansere en ny oppdatering av systemet i e-bjella hvert år. Programmet som brukes på datamaskinen, og på app på telefonen, oppdateres etter behov.